Lidingösymfonin hemsida2

 För bildspel: klicka på bilden ovan

Lidingösymfonin har idag ca 25 fritidsmusiker (amatörer, musikstuderande, musiklärare, professionella musiker)

Normalt så framför vi två konserter per termin. Vi har ett regelbundet samarbete med Lidingö Musikskola och försöker också arrangera lite större konserter tillsammans med andra orkestrar och/eller körer och sångare.

Repertoiren är främst klassisk men vi spelar då och då även film- och musikalmusik och traditionell musik vid olika högtider.